Kaupiamasis gyvybės draudimas su garantuotomis palūkanomis

Galimybė darbuotojui vienu metu saugiai kaupti ir būti apdraustam nuo nelaimės ir ligos.

Atgal
Draudimo nauda
  • Finansinė nauda ir saugumas – įvykus nelaimingam atsitikimui, darbuotojas arba jo šeimos nariai gauna išmoką
  • Draudėjas, mokėdamas periodines įmokas, kaupia kapitalą darbuotojo ateičiai. Galimybė mokėti papildomas įmokas. Taikomos mokesčių lengvatos
  • Galimybė efektyviai naudoti įmonės lėšas (didinti arba mažinti periodines įmokas, stabdyti jų mokėjimą ir t. t.)
  • Darbuotojas žinos, kiek skirtingu sutarties galiojimo periodu sukaups ir kiek bus sukaupta laikotarpio pabaigoje
Eksperto patarimas
  • Patartina kiekvienam darbuotojui parinkti individualias draudimo sąlygas
  • Mokėti periodines įmokas
  • Periodiškai peržiūrėti sutarties sąlygas (parinktas draudimo sąlygas)
  • Kartą per metus informuoti darbuotojus apie sutarties rezultatus
Mūsų draudimo ekspertai

Turite klausimų? Pateikite savo užklausą:


SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS:

1538394441_0_Kęstutis_Statkevičius-bbf90cc144fd954b219893ca22bde991.jpg
Kęstutis Statkevičius
Kompetencijų centro vadovas, Sveikatos ir darbuotojų naudų kompetencijų centras
Kęstutis Statkevičius
Kompetencijų centro vadovas, Sveikatos ir darbuotojų naudų kompetencijų centras
+370 5 2721065; +370 614 79928
k.statkevicius@greco.services