Laidavimo draudimas

Laidavimo draudimastai būdas sutartiniams įsipareigojimams užtikrinti. Šis draudimas garantuoja, kad, apdraustajam dėl įvairių priežasčių neįvykdžius sutartinių prievolių (arba jas įvykdžius netinkamai), užsakovui bus atlyginti tiesioginiai nuostoliai.

Draudimo nauda
  • Pasiūlymo laidavimas reikalingas prekių ar paslaugų pirkimo konkursų metu ir atlygina nuostolius, kuriuos patirtų pirkėjas (užsakovas), jei draudėjas (rangovas) atsiimtų savo pasiūlymą, atsisakytų sudaryti sutartį, nepateiktų sutarties atlikimo laidavimo ar laiku neatvyktų sudaryti sutarties
  • Atlikimo laidavimas garantuoja, kad naudos gavėjui (užsakovui) bus sumokėta laiduojama suma, jeigu draudėjas (rangovas, tiekėjas) neįvykdys sutartyje numatytų savo pareigų
  • Išankstinio apmokėjimo laidavimas užtikrina, kad naudos gavėjas (užsakovas) atgaus sumokėtą avansą, jeigu avansu sumokėti pinigai bus panaudoti ne pagal sutarties sąlygas
  • Garantinio laikotarpio laidavimas atlygina užsakovo nuostolius dėl draudėjo (rangovo) neįvykdytų įsipareigojimų draudimo sutartyje nurodytu garantiniu laikotarpiu
Eksperto patarimas
  • Laidavimo draudimas yra naudingas ir patartinas tais atvejais, kai nepasitikite asmeniu, kuris Jums įsipareigojo atlikti tam tikrus darbus ar įvykdyti kitas sutartines prievoles
  • Jeigu pasirašydami tam tikrą sutartį abejojate, ar kita šalis laiku ir tinkamai įvykdys savo pareigas, turite teisę prašyti jos pasirūpinti laidavimo draudimu, kad būtumėte užtikrinti, jog sutartis bus tinkamai įgyvendinta arba bus atlyginti patirti nuostoliai
  • Laidavimo draudimas yra naudingas naudos gavėjui (užsakovui), nes jis gali būti tikras, kad įsipareigojimai jam bus įvykdyti arba bus atlyginti patirti nuostoliai
  • Laidavimo draudimas naudingas ir draudėjui (rangovui), nes padeda garantuoti kitai sandorio šaliai savo patikimumą bei užtikrinti, kad prievolės bus tinkamai vykdomos
Mūsų draudimo ekspertai

Turite klausimų? Pateikite savo užklausą:


SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS:

1538393993_0_Silva_Macienė-190319f6108ea5ac1d850a86023f51c3.jpg
Silva Macienė
Direktorės pavaduotoja
Silva Macienė
Direktorės pavaduotoja
+370 5 2721065
s.maciene@grecosagauta.lt
1538394125_0_Justė_Bitkevičienė-95439d29a55e82087cf97c3be5d83ac2.jpg
Justė Bitkevičienė
Direktorės pavaduotoja teisės ir korporatyvinių klientų klausimams
Justė Bitkevičienė
Direktorės pavaduotoja teisės ir korporatyvinių klientų klausimams
+370 5 2721065; +370 618 75 665
j.bitkeviciene@grecosagauta.lt
1538481445_0_Robertas_Čatrauskas-e74fcec8089c487847eaa7c116af0520.jpg
Robertas Čatrauskas
Rizikos valdymo vadovas
Robertas Čatrauskas
Rizikos valdymo vadovas
+370 5 2721065; +370 614 37400
r.catrauskas@grecosagauta.lt
1538394394_0_Asta_Kiliūtė_Samuolienė-0d6e25edf86bbb9b0d16251732fe3ffd.jpg
Asta Kiliūtė - Samuolienė
Pardavimų grupės vadovė
Asta Kiliūtė - Samuolienė
Pardavimų grupės vadovė
+370 5 2721065; +370 656 79295
a.kiliute@grecosagauta.lt
1538394155_0_Karolis_Macys-222d99263194a9c3a42f14f693477c0a.jpg
Karolis Macys
Pardavimų direktorius
Karolis Macys
Pardavimų direktorius
+370 5 2721065; +370 614 37364
k.macys@grecosagauta.lt
1538394170_0_Karolis_Pusvaškis-3414f1bc64f977f3eb0d735cab77d8b0.jpg
Karolis Pusvaškis
Projektų vadovas
Karolis Pusvaškis
Projektų vadovas
+370 5 2721065; +370 695 50141
k.pusvaskis@grecosagauta.lt
1538394011_0_Vilius_Vinskus-95c7f7748f55a5b59cde592a82599a3e.jpg
Vilius Vinskus
Pardavimų vadovas
Vilius Vinskus
Pardavimų vadovas
+370 5 2721065; +370 61479918
v.vinskus@grecosagauta.lt
1538394321_0_Albertas_Dvaržeckis-52a020352402a837e67dc6a9b276627f.jpg
Albertas Dvaržeckis
Pardavimų vadovas
Albertas Dvaržeckis
Pardavimų vadovas
+370 5 2721065; +370 687 73366
a.dvarzeckis@grecosagauta.lt
1538394091_0_Vaidas_Dargužis-6d57543b174373f9477e69bf309e1808.jpg
Vaidas Dargužis
Projektų vadovas
Vaidas Dargužis
Projektų vadovas
+370 5 2721065; +370 615 49050
v.darguzis@grecosagauta.lt
1538394047_0_Vilma_Vepštaitė_-c5926b0dfe5851f3190e365752aabc26.jpg
Vilma Vepštaitė
Pardavimų vadovė
Vilma Vepštaitė
Pardavimų vadovė
+370 5 2721065; +370 655 42422
v.vepstaite@grecosagauta.lt
1538394141_0_Laura_Kačiušienė-e75c268d8c02e84afa7cfb469e016ee0.jpg
Laura Kačiušienė
Teisininkė
Laura Kačiušienė
Teisininkė
+370 5 2721065; +370 686 98102
l.kaciusiene@grecosagauta.lt
1538394381_0_Julita_Jarmokienė-9512e53f018e526ef0e56da154d2df77.jpg
Julita Jarmokienė
Teisininkė
Julita Jarmokienė
Teisininkė
+370 5 2721065; +370 626 77074
j.jarmokienė@grecosagauta.lt
1538394408_0_Povilas_Sakalauskas-77fc5c039fff263bbaa4c22bbbd8dc2f.jpg
Povilas Sakalauskas
Pardavimų asistentas
Povilas Sakalauskas
Pardavimų asistentas
+370 5 2721065; +370 673 31892
p.sakalauskas@grecosagauta.lt